Phạm Văn Hậu


Các tài liệu tham khảo trong lĩnh vực của y tế công cộng như dịch tễ học, thống kê y học ... ở dạng file, đường link hoặc sách nêu ra dưới đây để chia sẻ cùng mọi người. Đồng nghiệp nào có nhu cầu, xin liên lạc với Tôi!

 

Xin cảm ơn