Phạm Văn Hậu


Papers

* Hau Van Pham, Tuan N. A. Hoang, Hao T. Duong, Lan T. Phan, Uyen T. N. Phan, Nguyen X. Ho and Cuong Q. Hoang. Clinical characteristics of hand, foot and mouth disease in Daklak Province, Vietnam and associated factors of severe cases. VirusDis. (2017). https://doi.org/10.1007/s13337-017-0402-8.

 

* Le Thi Thanh Xuan, Pham Van Hau, Do Thi Thu and Do Thi Thanh Toan. Estimates of meteorological variability in association with dengue cases in a coastal city in northern Vietnam: an ecological studyGlob Health Action 2014,7:23119.

 

* Ngoc TB Nguyen, Hau V Pham, Cuong Q Hoang, Tien M Nguyen, Long T Nguyen, Hung C Phan, Lan T Phan, Long N Vu, Nguyen N Tran Minh. Epidemiological and Clinical Characteristics of Children Who Die from Hand, Foot and Mouth Disease in Vietnam, 2011BMC Infectious Diseases 2014, 14:341.

 

Hau V Pham, Huong TM Doan, Thao TT Phan and Nguyen N Tran Minh. Ecological Factors Associated with Dengue Fever in a Central Highlands Province, VietnamBMC Infectious Diseases 2011, 11:172. 

 

Hau V Pham, Dat T Dang, Nguyen N Tran Minh, Nguyen D Nguyen and Tuan V Nguyen. Correlates of environmental factors and human plague: an ecological study in Vietnamernational Journal of Epidemiology 2009; 38: 1634-1641


Abstracts

* Nguyen X. Ho, Cuong Q. Hoang, Thao T.T, Nguyen, Julie Wendling, Hung C. Phan, An N. Nguyen, Lam T. Ta, Hau V. Pham, Nguyen M.N. Tran, Lan T. Phan. Household transmision of Hand, Foot and Mouth diseases in Dong Thap Province, Viet Nam. The 8th TEPHINET Bi-regional Scientific Conference in Siem Reap, Cambodia, 28 Nov – 2 Dec, 2016, Program and abstract book p. 202

* Hau V. Pham, T. Hoang, C. Hoang, L Phan, U Phan N. Ho and N.N. Tran Minh. Clinical characteristics of Hand, Foot and Mouth Disease in Daklak province, Viet Nam and associated factors of severe casesPoster presentation at the 17th International Congress on Infectious Diseases, Hyderabad, India, from March 2 to 5, 2016.

* H. V. Pham, U.T. Phan and A. Q. Pham. Meteorological Factors Associated with Hand, Foot and Mouth Disease in a Central Highlands Province, Vietnam: An Ecological Study. International Conference on Emerging Infectious Diseases. August 24-26, 2015 Hyatt Regency Atlanta Atlanta, Georgia. Abstract book, p.200

* Hoang Quoc Cuong, Nguyen X. Ho, Vu T. Nguyen, Quang C. Luong, Huu N. Tran, Lan T. Phan, Hau V. Pham, Nguyen N. Tran Minh and Khoa T. Dang. Influence of Climate on Dengue Fever in Ho Chi Minh City, Vietnam, 2001-2010Oral presentation at TEPHINET’s 7th Biregional Scientific Conference in Da Nang, Vietnam, November 11-14, 2013. Program and abstract book p. 71

* Nguyen Le Manh Hung, Dat. Dang, Hau V. Pham, Lan T. Phan, N. Tran Minh and Long Vu. Surveillance of Host and Vectors of Plague in a Plague Endemic Area in Vietnam. Oral presentation at TEPHINET’s 7th Biregional Scientific Conference in Da Nang, Vietnam, November 11-14, 2013.Program and abstract book p. 76

* Nguyen Thi Thanh Huong, H. Nguyen, T. Chu, Phu D. Tran and Hau V. Pham. Epidemiology of human rabies - Vietnam. Oral presentation at TEPHINET’s 7th Biregional Scientific Conference in Da Nang, Vietnam, November 11-14, 2013. Program and abstract book p. 137

* Hau V. Pham, V. Nguyen, T. Phan, D. Dang, N. Tran Minh. Effect of Climate Factors on Occurence of diarrhea in Dak Lak province, Vietnam, 2004 - 2010Oral presentation of topicThe 6th TEPHINET Bioregional Scientific Conference in Bali, Indonesia from November 08 - 11, 2011. Abstract book, p 151

Download
2011_Climate factors and diarrhea_Abstra
Adobe Acrobat Document 1.2 MB

* Hau Pham. Influenza-Like Illness Seasonality and its Association with Meteorological Variations in Dak Lak Province, Vietnam, 2004-2009. Oral presentation at the 6th TEPHINET Global Scientific Conference in Cape Town, South Africa from December 13 - 17, 2010.

Download
2010_Global TEPHINET-ILI Seasonality and
Adobe Acrobat Document 69.5 KB

* The 5th TEPHINET Southeast Asia and Western Pacific Bi-Regional Scientific Conference in Seoul, Korea from November 2 - 6, 2009.

Oral presentation of topic: Climate Factors, Mosquito Larval Indices and Dengue Fever Incidence in the Central Highlands Region, Vietnam, 2004-2008.


* The 2008 European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE) in Berlin, Germany from 19 - 21 November, 2008 http://www.2008.escaide.eu.

Oral presentation of topic: Correlates of Rodent Flea, Climate and Human Plague: an Ecologic Study in Vietnam

Tải abstract book tại đây


Bài báo tiếng Việt Nam

  * Phan Trong Lan, Nguyen Vu Thuong, Ho Vinh Thang, Phan Cong Hung, Vo Ngoc Quang, Nguyen Tht Phuong Lan, Hoang Anh Thang, Vu Thi Que Huong, Nguyen Thanh Long, Hoang Quoc Cuong, Ho Xuan Nguyen and Pham Van HauDescription of surveillance epidemilogogy in southern region of Vietnam, 2013 - 2014Journal of Preventive Medicine 2014. XXIV,3(152)

* Pham Tho Duoc, Bui Duc Duong, Nguyen Thi Thu Yen, Nguyen Hoang Long, Pham Van Hau. The prevalence of HIV - TB coinfection and some related factors in intravenous drug users in DakLak province, 2011. Journal of Preventive Medicine 2014. XXIV,2(151):34-

* Pham Tho Duoc, Bui Duc Duong, Nguyen Thi Thu Yen, Nguyen Hoang Long, Pham Van Hau. Efficacy of intervention measures to prevent HIV/AIDS in intravenous drug users in Daklak province, 2011 – 2012Journal of Preventive Medicine 2014. XXIV,2(150):34-

* Phan Cong Hung, Nguyen Quoc Huy, Nguyen Thi Phuong Thuy, Nguyen Thanh Long, Doan Ngoc Minh Quan, Tran Anh Tuan, Pham Van Hau, Tran Minh Nhu Nguyen, Nguyen Thu Ngoc, Pham Thi Nhung, Kiem Soc Huong, Hoang Thi Lien, Nguyen Quoc Kien, Phan Trong Lan. Vietnam Epidemiology characteristics of sentinel Influenza-like illness surveillance system in Hospital for Tropical Disease in Ho Chi Minh City, 2006-2013. Journal of Preventive Medicine 2013. XXIII, 10 (146):219-225.

* To Cam Nhung, Hoang Quoc Cuong, Cao Huu Nghia, Nguyen Minh Ngoc, Phan Tu Nghia, Pham Van Hau, Nguyen Vu Quang An, Ho Xuan Nguyen, Vu Thi Que Huong, Phan Trong Lan, Tran Minh Nhu Nguyen, Hoang Khanh Hang. Antibody persistence after a three-dose schedule of a Hepatitis B vaccine: A cross-sectional study. Journal of Preventive Medicine 2013. XXIII, 10 (146):261-264.

* Dang Thi Nhu Hang, Luong Chinh Thiên, Nguyen Thi Van, Tran Thanh Hoai, Nguyen Thi Thanh Huong, Nguyen Van Binh, Pham Van Hau, Phan Trong Lan. Situation of knowledge, practice about rabies control and prevention among secondary school students and assessing the effectiveness of communication in Xuyen Moc, Ba Ria -Vung Tau, 2012. Vietnam Journal of Preventive Medicine 2013;XXIII, 5(141):59-65


Download
Influenza seasonality and itss association with meteotological variation in Dak Lak Province
Phạm Văn Hậu, Phan Thị Thanh Thảo, Trần Minh Như Nguyện và Phan Trọng Lân. Liên quan của bệnh cúm và yếu tố khi hậu. Tạp chí Y học dự phòng 2010;117(9):24-29.
Cum va khi hau.pdf
Adobe Acrobat Document 273.8 KB

Phạm Văn Hậu, Hồ Thị Trà và Phan Trọng Lân. Tình hình tiêm chủng mở rộng ở trẻ < 1 tuổi tại huyện Krông Năng, tỉnh Dak Lak, 2005-2009.Tạp chí Y học dự phòng 2010; 117(9):54-59

 

Lý Thị Thùy Trang, Phạm Văn Hậu và Phan Trọng Lân. Kiến thức, thái độ và thực hành của cộng đồng về bệnh dại tại huyện Chư Prông District, tỉnh Gia Lai Province. Tạp chí Y học dự phòng 2010;117(9):106-112.

 

Phan Thị Thanh Thảo, Phạm Thọ Dược, Phạm Văn Hậu, Vũ Sinh Nam và Phan Trọng Lân. Tình hình sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue tại phường Eatam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak. Tạp chí Y học dự phòng 2010;117(9):24-29.167-172.

 

Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Hậu và cs. Một số nhận xét về tình hình dịch hạch ở Tây Nguyên trong 20 năm. Tạp chí Y học dự phòng 2009;3(102):99-106.

 

Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Hậu và cs. Một số nhận xét về dịch tễ học, giám sát và phòng chống dịch hạch ở Việt Nam.  Tạp chí Y học dự phòng 2002;3:56-60.

 

Phạm Văn Hậu, Đặng Tuấn Đạt và cs. Mối liên quan giữa số mắc dịch hạch với chỉ số chuột và chỉ số bọ chét: phân tích sinh thái học ở Tây Nguyên. Tạp chí Y học thực hành 2010;697+698:7-10.

 

Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Hậuvà cs. Một số nhận xét về tình hình dịch hạch ở 3 tỉnh Đak Lak, Gia Lai và Kon Tum. Tạp chí Y học thực hành 2005;523:23-25.

 

Phạm Văn Hậu và cs. Tìm hiểu một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân dịch hạch ở Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai từ năm 1990-1998. Tạp chí Y học thực hành 2000,386:166-169.


Phạm Văn Hậu, Phạm Thọ Dược, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Tử Minh Tiến, Đoàn Thị Mỹ Hương và cs. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc tiêu chảy cấp của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số cộng đồng ở khu vực Tây Nguyên. Tạp chí Y học thực hành 2005;523:72-77.

 

Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Hậu. Tình hình bệnh dịch hạch hiện nay trên thế giới và Việt Nam. Tạp chí Y học thảm họa và Bỏng 2004;3:13-19.

 

Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Hậu và cs. Giám sát dịch tễ học bệnh dịch hạch ở Việt Nam, 1991-2000. Tạp chí Y học dự phòng 2002;3(54):56-60.  


Hội nghị khoa học trong nước

* Hội Y tế Công Cộng Việt Nam.

Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội, 12 - 14, tháng 12 năm 2006: 329-337

Chủ đề: Đánh giá tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch tỉnh Đăk Lăk, 2004 - 2005 bằng phần mềm HealthMapper.