Tập huấn An toàn sinh học tại tỉnh Hậu Giang. 6-2015
Tập huấn An toàn sinh học tại tỉnh Hậu Giang. 6-2015


Cuc Phuong National Park: One Health Workshop May, 2013
Cuc Phuong National Park: One Health Workshop May, 2013

Hội thảo Cựu Học viên "Dịch tễ học Thú Y ứng dụng". Đà Nẵng 09/2012
Hội thảo Cựu Học viên "Dịch tễ học Thú Y ứng dụng". Đà Nẵng 09/2012
Ăn tối cùng các đồng nghiệp tại khóa tập huấn "Dịch tễ học cơ bản" tại Viện VS YTCC TP. Hồ Chí MInh, 19-23/12/2011
Ăn tối cùng các đồng nghiệp tại khóa tập huấn "Dịch tễ học cơ bản" tại Viện VS YTCC TP. Hồ Chí MInh, 19-23/12/2011

Graduation Ceremony of the first class of Vietnam FETP.

5 anh em trên một chiếc xe tăng: Hồ Vĩnh Thắng, Phan Thanh Tình, Đõ Thái Hùng, Phạm Văn Hậu và Nguyễn Công Khanh


Khóa đào tạo về nâng cao năng lực quản lý. Hà Nội 4-8/4/2011
Khóa đào tạo về nâng cao năng lực quản lý. Hà Nội 4-8/4/2011

Mũi Hảo Vọng, Nam Phi 12/2010
Mũi Hảo Vọng, Nam Phi 12/2010

Cùng đồng nghiệp ở Tây Nguyên trong tập huấn.  01/2011
Cùng đồng nghiệp ở Tây Nguyên trong tập huấn. 01/2011

Hà Nội - ĐH Y tế Công cộng, 13-16 Sep, 2010
Hà Nội - ĐH Y tế Công cộng, 13-16 Sep, 2010

Tập huấn "Dịch tễ học thực địa", Buôn Ma Thuột, 08/2010
Tập huấn "Dịch tễ học thực địa", Buôn Ma Thuột, 08/2010

Tập huấn HealthMapper
Cùng các đồng nghiệp ở TTYTDP các tỉnh Tây Nguyên, 12/2009

Tập huấn về Thống kê và phương pháp dịch tễ học _FETP tại Nha Trang 12/2009
Tập huấn về Thống kê và phương pháp dịch tễ học _FETP tại Nha Trang 12/2009

Cùng các anh em FETP tham dự Hội Nghị Khoa học tại Seoul, 11/ 2009
Cùng các anh em FETP tham dự Hội Nghị Khoa học tại Seoul, 11/ 2009

Tôi là người không phải "con nhà binh" trong hội đồng "nhà binh", BV 175 10/2009
Tôi là người không phải "con nhà binh" trong hội đồng "nhà binh", BV 175 10/2009


Tập huấn về Hồi quy đa biến tại Đại học Y - Dược TP. HCM, 2008
Tập huấn về Hồi quy đa biến tại Đại học Y - Dược TP. HCM, 2008

Bức tường Berlin, Nov 2008
Bức tường Berlin, Nov 2008

Đà Nẳng 06/2008
Đà Nẳng 06/2008

TTYTDP Quảng Nam, cuối năm 2007
TTYTDP Quảng Nam, cuối năm 2007


Phan Rang, 2006
Phan Rang, 2006