Một số hình ảnh của gia đinh nhỏ

Xuân Bính Thân - 2016
Xuân Bính Thân - 2016
Xuân Ất Mùi - 2015
Xuân Ất Mùi - 2015
Xuân Giáp Ngọ - 2014
Xuân Giáp Ngọ - 2014
Xuân Nhâm Thìn - 2012
Xuân Nhâm Thìn - 2012
Xuân Tân Mão - 2011
Xuân Tân Mão - 2011
Tết Bình Tuất - 2006
Tết Bình Tuất - 2006
Xuân Giáp Thân - 2004
Xuân Giáp Thân - 2004


Kỳ nghỉ hè 2011, Khu du lịch Đại Nam. Chị Thảo, con gái của Anh trai tôi
Kỳ nghỉ hè 2011, Khu du lịch Đại Nam. Chị Thảo, con gái của Anh trai tôi

Kỳ nghỉ hè 2010
Kỳ nghỉ hè 2010

Kỳ nghỉ hè 2010
Kỳ nghỉ hè 2010

Tết Canh Dần, 2010 - Thủy điện Việt Nguyên, tỉnh Dak Nông
Tết Canh Dần, 2010 - Thủy điện Việt Nguyên, tỉnh Dak Nông

Đà Lạt, hè 2009
Đà Lạt, hè 2009

Phố cổ Hội An, hè 2007
Phố cổ Hội An, hè 2007

Đi thuyền thăm quan các đảo. Nha Trang hè 2004
Đi thuyền thăm quan các đảo. Nha Trang hè 2004