Ba má tôi - Những tấm ảnh chụp lại

Những tấm ảnh về Ba Má tôi lúc tôi chưa chào đời.

Về thời gian thì bút tích ghi lại của Ba hay Má tôi sau tấm ảnh.  Những tấm không có ghi thì dựa theo trí nhớ của Má tôi mà tôi tin là tuyệt đối chính xác. Tất nhiên ai mà không khen ngợi hết lời đấng sinh thành ra mình nhưng quả thật Má tôi có trí nhớ tuyệt vời thật. Dù ở tuổi "thất thập" nhưng trong đầu Má tôi có cả trăm số điện thoại của người thân quen.

Tôi nhớ có lần tình cờ hỏi Má con sinh năm nào? Má tôi trả lời ngay lập tức: Chị Hai sinh ngày tháng năm, Anh Ba sinh ngày - tháng - năm, ... (tất nhiên là năm âm lịch).  Con sinh ngày tháng năm và Má còn nói thêm năm đó nhuận và con sinh vào tháng trước. Kiểm tra lịch vạn niên thì đúng ý chang như vậy.

Bái phục !

Hình Ba và Má tôi chụp năm 1958 - Tấm ảnh ghép vào năm 1959
Hình Ba và Má tôi chụp năm 1958 - Tấm ảnh ghép vào năm 1959
Ảnh chụp khoảng cuối năm 1961
Ảnh chụp khoảng cuối năm 1961
Ảnh chụp năm 1961
Ảnh chụp năm 1961
Bãi biển Nam Ô, Đà Nẵng 4/1970
Bãi biển Nam Ô, Đà Nẵng 4/1970
Ba tôi và sexy boy (tấm ảnh chụp từ thuở Tôi chưa chào đời)
Ba tôi và sexy boy (tấm ảnh chụp từ thuở Tôi chưa chào đời)