Chùa Linh Sơn, Đảo Phú Quý - kỳ nghỉ 1-5-2014
Chùa Linh Sơn, Đảo Phú Quý - kỳ nghỉ 1-5-2014
Đám giỗ Ba - 2013 (Mùng 4/09 âm lich)
Đám giỗ Ba - 2013 (Mùng 4/09 âm lich)
Thảo - Giang - Sơn. Khu du lich Đại Nam,  hè 2010
Thảo - Giang - Sơn. Khu du lich Đại Nam, hè 2010
Thảo - Giang - Sơn, kỳ nghỉ Quốc Khánh 2010
Thảo - Giang - Sơn, kỳ nghỉ Quốc Khánh 2010
Vũng Tàu, kỳ nghỉ hè 2009
Vũng Tàu, kỳ nghỉ hè 2009
Suối Tiên, Sài Gòn; Dịp nghỉ hè 2009
Suối Tiên, Sài Gòn; Dịp nghỉ hè 2009
Bên mộ Ông nội tôi ở Đà Nẵng, 2007
Bên mộ Ông nội tôi ở Đà Nẵng, 2007
Bốn chị em (Tôi là người nhỏ nhất, đẹp trai thật  :-)
Bốn chị em (Tôi là người nhỏ nhất, đẹp trai thật :-)