Một số hình ảnh cá nhân

Những tấm hình chụp cùng bạn bè trong những lần đi công tác hay học tập trong và ngoài nước.


The 5th TEPHINET Southeast Asia and Western Pacific Bi-Regional Scientific Conference, 2-6 November 2009, Seoul, Republic of Korea
The 5th TEPHINET Southeast Asia and Western Pacific Bi-Regional Scientific Conference, 2-6 November 2009, Seoul, Republic of Korea
The 2rd European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology, 2008
The 2rd European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology, 2008