Tập huấn An toàn sinh học tại tỉnh Hậu Giang. 6-2015
Tập huấn An toàn sinh học tại tỉnh Hậu Giang. 6-2015


Cuc Phuong National Park: One Health Workshop May, 2013
Cuc Phuong National Park: One Health Workshop May, 2013

Hội thảo Cựu Học viên "Dịch tễ học Thú Y ứng dụng". Đà Nẵng 09/2012
Hội thảo Cựu Học viên "Dịch tễ học Thú Y ứng dụng". Đà Nẵng 09/2012
Ăn tối cùng các đồng nghiệp tại khóa tập huấn "Dịch tễ học cơ bản" tại Viện VS YTCC TP. Hồ Chí MInh, 19-23/12/2011
Ăn tối cùng các đồng nghiệp tại khóa tập huấn "Dịch tễ học cơ bản" tại Viện VS YTCC TP. Hồ Chí MInh, 19-23/12/2011

Graduation Ceremony of the first class of Vietnam FETP.

5 anh em trên một chiếc xe tăng: Hồ Vĩnh Thắng, Phan Thanh Tình, Đõ Thái Hùng, Phạm Văn Hậu và Nguyễn Công Khanh


Khóa đào tạo về nâng cao năng lực quản lý. Hà Nội 4-8/4/2011
Khóa đào tạo về nâng cao năng lực quản lý. Hà Nội 4-8/4/2011

Mũi Hảo Vọng, Nam Phi 12/2010
Mũi Hảo Vọng, Nam Phi 12/2010

Cùng đồng nghiệp ở Tây Nguyên trong tập huấn.  01/2011
Cùng đồng nghiệp ở Tây Nguyên trong tập huấn. 01/2011

Hà Nội - ĐH Y tế Công cộng, 13-16 Sep, 2010
Hà Nội - ĐH Y tế Công cộng, 13-16 Sep, 2010

Tập huấn "Dịch tễ học thực địa", Buôn Ma Thuột, 08/2010
Tập huấn "Dịch tễ học thực địa", Buôn Ma Thuột, 08/2010

Tập huấn HealthMapper
Cùng các đồng nghiệp ở TTYTDP các tỉnh Tây Nguyên, 12/2009

Tập huấn về Thống kê và phương pháp dịch tễ học _FETP tại Nha Trang 12/2009
Tập huấn về Thống kê và phương pháp dịch tễ học _FETP tại Nha Trang 12/2009

Cùng các anh em FETP tham dự Hội Nghị Khoa học tại Seoul, 11/ 2009
Cùng các anh em FETP tham dự Hội Nghị Khoa học tại Seoul, 11/ 2009

Tôi là người không phải "con nhà binh" trong hội đồng "nhà binh", BV 175 10/2009
Tôi là người không phải "con nhà binh" trong hội đồng "nhà binh", BV 175 10/2009


Tập huấn về Hồi quy đa biến tại Đại học Y - Dược TP. HCM, 2008
Tập huấn về Hồi quy đa biến tại Đại học Y - Dược TP. HCM, 2008

Bức tường Berlin, Nov 2008
Bức tường Berlin, Nov 2008

Đà Nẳng 06/2008
Đà Nẳng 06/2008

TTYTDP Quảng Nam, cuối năm 2007
TTYTDP Quảng Nam, cuối năm 2007

Tập huấn SAM. Hà Nội Mar 2007
Tập huấn SAM. Hà Nội Mar 2007

Phan Rang, 2006
Phan Rang, 2006