Bệnh học


Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch

Bộ Y tế. Chủ biên: Nguyễn Thị Xuyên

Nhà Xuất bản Y Học - 2013

Tải file

Bệnh học cơ sở - Cao đẳng Kỹ thuật Y học

Bộ Y Tế. Chủ biên: Nguyễn  Mỹ

Nhà XB Giáo dục VN

Tải fileBệnh học - Sách đào tạo Dược sĩ đại học

Lê Thị Luyến và cộng sự

Nhà Xuất bản y học - 2018

Tải file

Bách khoa thư Bệnh học

Nhà Xuất bản Giáo Dục

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4Bệnh học Nội khoa

Học Viện Quân Y

Tập 1: Tim Mạch - Thận

Tập 2: Khớp - Nội thiết


 

Điều trị


Sổ tay điều trị Nhi khoa – Hướng dẫn điều trị các bệnh lý Nhi khoa thường gặp

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

File tiếng Việt Nam

Bản EnglishHướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễmBan hành kèm QĐ số 5642/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 31/12/2015.  Tải file

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch. Ban hành kèm QĐ số 2510/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 15/7/2013. Tải file

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh hô hấpBan hành kèm QĐ số 4235/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 31/10/2012.  Tải file

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh nội tiết và chuyển hóaBan hành kèm QĐ sô 3879/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 30/09/2014.  Tải file

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gập ở trẻ emBan hành kèm QĐ sô 3312/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 7/8/2015.  Tải file