Dịch tễ học thực địa

Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế - 2010

Tài liệu biên soạn dùng trong các lớp tập huấn FETP ngắn hạn

Tải file

Dịch tễ học cơ bản 

R. Bonita, R. Beaglehole, T. Kjellström

Tổ chức Y tế thế giới xuất bản 2006

Tải file tiếng Việt

Tải file tiếng AnhGiáo trình Dịch tễ học

Đinh Thanh Huề, Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Anh Đào, Hồ Hiến

Đại học Y Huế

Tải file

Dịch tễ học Cơ sở và các bệnh phổ biến - Đào tạo bác sỹ chuyên khoa định hướng YH dự phòng

Nhà xuất bản Y Học 2012

Tải fileGiáo trình Dịch tễ học - Chương trình trung cấp

Trường Trung cấp Y Tế Tây Ninh

Tài liệu nội bộ - 2014

Tải file